Продажа технологии производства высокоэффективного органического удобрения — Экочудо Украина

Екологічно чисті добрива

Тепер завдяки компанії «Экочудо», садівники, фермери та підприємці можуть придбати екологічно чисті добрива, основа яких – утилізовані органічні відходи. Застосування даної технології можливо за умови використання спеціальних елітних дощових (компостних) черв’яків, наприклад, Eisenia foetida – Володимирського гібрида хробака Старателя.

семінар 3-4 листопада смт Бабинці

вручення сертифікатів після семінару

Анатолій Михайлович Ігонін колись сказав, що з дощовими хробаками по силі позитивного впливу на всю живу природу ніщо і ніхто незрівнянно. Адже ці черв’яки створили грунт і є прабатьками всього живого на ній. Дощовий черв’як-найчисленніша тварина на землі і переробник всіх утворюються на ній органічних залишків в основу родючості грунту-гумус.

Застосовуючи екологічно чисті добрива, ви робите неоціненний внесок у розвиток присадибного землеробства і сільського господарства. А з добривами від “Екочудо” ви не тільки забезпечите хороший урожай, але і подбаєте про своє здоров’я!Використання в їжу продуктів харчування, вирощених за допомогою екологічних чистих добрив від «Екочудо» – запорука вашого довголіття і ваших рідних.Наявність гумусу в грунті є визначальним фактором життя рослин на Землі.Накопичення гумінових речовин в грунті було можливо завдяки тисячолітньої активної діяльності дощових черв’яків і мікроорганізмів, наявності багатої трав’янистої рослинності. Розподіл запасів гумусу в грунті нерівномірно: чорнозем лугових степів містить його більше, ніж грунтовий покрив тундри і пустелі.Тільки через наявність гумусу в грунті може постійно підтримуватися її родючість.

Секрет чудових властивостей гумусу

Головний секрет чудових властивостей гумусу – багатство бактеріальної флори, яка в 1000 разів перевищує флору гною тварин. Гній до цього часу вважали найкращим натуральним добривом. В гумусі багато біологічно активних речовин. Якщо враховувати кількість основних елементів живлення, то 1 тонна гумусу це 100 тонн хорошого підстилкового гною. Гумус-це джерело необхідних елементів: запаси грунтового азоту рівні 98%, фосфору-60%, калію-80%. Крім цього в ньому міститися й інші елементи, необхідні для живлення рослин і їх збалансованого стану. біогумус в 15-20 разів ефективніше будь-якої органічної речовини, наприклад, гною або компосту. З гумусу рослини отримують азот, фосфор, калій та інші найважливіші макро – і мікроелементи харчування. А також гумус просто безцінний в процесі утворення грунту і в забезпеченні її родючості. Гумус захищає грунт від вивітрювання, постачає рослини вуглекислотою, необхідною для фотосинтезу, і біологічно активними ростовими речовинами, створює гранулярну структуру грунтів.

Урожай з добривами Экочудо (096) 445-11-83 (050) 102-23-83 Телефонуйте з будь-яких питань!

Поточний стан справ у сільському господарстві

До втрати гумусу може привести надмірна хімізація грунту, через що вона перетворюється в піскоподібну масу, яка схильна до водної і вітрової ерозії і втрачає здатність вбирати і утримувати воду.Валові збори зерна, овочів, кормів в останні роки набагато знизилися через руйнування грунту на величезних площах. Поголів’я худоби постійно знижується, а тваринництво перетворилося на нерентабельне заняття. Цей руйнівний процес можна звернути, відмовившись від хімічних добрив, і почати добриво та збагачення грунту біогумусом. Компанія «Экочудо» своїми дослідженнями підтвердила, що чим бідніший грунт, тим більш вражаюче будуть результати застосування біогумусу.Застосування технології одержання органічних речовин ви зможете навчитися на цілорічних навчальних курсах. Нижче представлені фотографії з учасниками таких семінарів.

Чекаємо ваших звернень!З ув. команда Экочудо.

Экочудо СПД Давыдов Украина – органические удобрения

Компания Экочудо открыла свое первое опытное производство еще в 2005 году в Луганске. С тех пор прошло уже несколько лет нашего развития, и мы продолжаем развиваться, с каждым годом наращивая обороты. Основными нашими клиентами все это время являлись крупные сельскохозяйственные заказчики, которые давно осознали, что применение экологически чистых удобрений – это не только хороший урожай и забота о здоровье, но и довольно экономичный и рентабельный способ выращивания многих видов растений.

Читайте также:  Франшиза кредитного брокера, микрофинансовой организации — EVRO FINKA

Своей миссией компания Экочудо считает всестороннее развитие органического земледелия, заботу о здоровье нашей нации и восстановление плодородия наших почв.

За все время работы компанией было проведено множество самых разных исследований, как производственных, так и по выращиванию растений и получения максимального урожая. С каждым годом мы получаем признание все большего числа клиентов, и повышаем эффективность нашего взаимодействия.

Направление деятельности нашей компании на сегодняшний день:

– производство экологически чистых удобрений
– обучение фермеров самостоятельному производству
– продажа и организация бизнеса (франчайзинг)
– формирование дилерской сети
– выход на международный рынок

Компания Экочудо предлагает садоводам, фермерам и предпринимателям экологически чистые удобрения на основе технологии утилизации различных органических отходов с помощью элитной промышленной линии дождевых (компостных) червей Eisenia foetida Владимирский гибрид червь Старатель. Что позволяет: сократить расходы на налоги за загрязнение окружающей среды, избавиться от органических отходов, закупку минеральных удобрений, а применение продуктов вермикомпостирования позволяет получать высокие урожаи экологически безопосной продукции (овощи, ягоды, фрукты, зерновые, бахчевые, использовать в городском хозяйсте и т.д.) Что делает почву плодородной? «По силе положительного влияния на всю живую природу никто и ничто не может сравниться с дождевыми червями. Они создатели почвы и прародители всего живущего на ней. Они самые многочисленные животные на Земле и главные переработчики всех образующихся на Земле органических остатков в гумус почвы — основу ее плодородия». А. М. Игонин

Органические удобрения в Киевской области

ГУМАТ КАЛИЯ от 20 грн./л (Производство г. Богуслав) ГУМАТ КАЛІЯ Препаративна форма: ВРК (водорозчинний концентрат). Опис: це добре всім відоме класичне гумінове добриво, отримане за оригінальною технологією.

Высокоэффективный биологический растительный усилитель, изготовленный из специальных диких растений. Активизирует естественные защитные механизмы растений к биотическим и абиотическим стрессовым условиям.

Заготавливаем и реализуем лучшее органическое удобрение – конский перегной. Основные преимущества покупки перегноя у нас: 1. Мы занимаемся перегноем уже 6-й год и тщательно следим за качеством нашей.

Очень часто от опытных садоводов и огородников можно услышать рекомендации о применении конского перегноя. Однако, если вы не глубоко разбираетесь в теме подкормок, то понять, чем это удобрение лучше других.

Часто задают вопрос: какой перегной более эффективен? По содержанию питательных веществ на первом месте — конский и кроличий перегной. Состав любого навоза зависит от корма животных и применяемой для.

Конский навоз является одним из лучших органических удобрений. Он менее влажный и более рыхлый по сравнению с другим видом навоза, быстрее разлагается и, выделяя при этом много тепла, способен действенно.

Перегной является одним из лучших органических удобрений и способствует значительному повышению урожайности. Перегной богат питательными веществами, хорошо впитывает и удерживает влагу. Причем его частицы.

Чернозем – это плодородная земля, имеющая черный оттенок цвета, земля, наделенная огромным количеством гумуса. В черноземе содержится много микроорганизмов. Вследствие чего он обладает зернисто-комковатой.

Предлагаем лучшее удобрение для огорода, сада, цветов. Перегной – полностью натуральное, экологически чистое, органическое удобрение . содержащее все питательные вещества, необходимые растению: азот.

Перегній по праву вважаться найкращим органічним добривом для всіх плодових та ягідних культур. В 10-ти кг перепрілого перегною міститься в середньому 50 г азоту, 25 г фосфору та 60 г калію, а також кальцій.

Обустройство мини-завода по производству гуминовых удобрений

Мини линия по производству гуминовых удобрений

Она означает процентное содержание таких веществ, как азот, фосфор и калий. NPK-удобрения являются самыми эффективными для всех садовых, огородных и домашних культур. Они обеспечивают растение необходимыми элементами в определенном соотношении.

Гуминовые удобрения

В процессе образования гуминовых удобрений происходит биологическое преобразование белковых тел – остатков животного происхождения, частей растения и т. д. Если искусственно вносить данные вещества в почву, можно получить следующее:

В состав гуминовых соединений входит азот, калий и фосфор, но их количество незначительно. Поэтому данные удобрения нельзя считать NPK-типом. Несмотря на это, они достаточно эффективны. Отличительной чертой гуминовых удобрений можно считать их повышенное содержание углерода. После применения данных веществ улучшаются свойства легкой и тяжелой почвы.

Гуминовые удобрения – разновидности

Мини-завод гуминовых препаратов для подкормки растений может быть направлен на производство:

 • биогумуса – продукт, который получают при помощи красных калифорнийских червей. Их помещают в емкости с навозом, после чего они перерабатывают его в удобрение;
 • лигногумат – концентрированный препарат. Его получают при создании специфических условий, во время которых происходит ускоренный процесс гумификации;
 • гумат калия – изготовление препарата возможно при использовании природного сырья. Его получают путем экстракции гуминовых кислот из торфа.
Читайте также:  Франшиза сети автомоек — Мой Авто

Гуминовые вещества, входящие в состав препаратов, низкомолекулярны, что способствует более быстрому усвоению питательных веществ

Технология изготовления

Мини-завод по переработке биомассы для получения гуминовых препаратов работает по достаточно простой технологии. В качестве сырья выступают:

 • торф;
 • навоз;
 • фекалии;
 • бытовые отходы;
 • разнообразные растительные остатки.

Способ получения гумусовых кислот

На первом этапе производства гуминовых веществ происходит очистка сырья от ненужных включений, которые могут ухудшить качество удобрения. Когда получен продукт с нужными характеристиками, его измельчают и подвергают воздействию жидкого каустика. В это же время сырье находится в специальном агрегате. Он позволяет создать оптимальные условия для образования готового продукта. К таким относят повышенное давление и температура.

Влияние гуминовых удобрений на урожай

На следующем этапе происходит очищения продукта при помощи сверхзвукового кавитационного гомогенизатора. После этого смесь перемещается в специальную центрифугу, где она разделяется по плотности. Чтоб получить гуминовое удобрение более высокого качества, сырье проходит двойную обработку.

Она позволяет отделить тяжелые включения при помощи спецдекантера. В результате такой переработки можно получить два типа продукта – жидкий и сухой. Последний перед применением необходимо разводить водой.

Также мини-завод может специализироваться на производстве балластных гуминовых удобрений. Они содержат большую концентрацию разнообразных питательных веществ, в том числе минералов. Поэтому они считаются чем-то средним между обычными органическими и гуминовыми веществами для подкормки растений.

Особенности бизнеса

Оптимальным вариантом считается организация предприятия около следующих объектов:

Потенциальное исходное сырье производства гуматов

 • частных фермерских коровников, свинарников или птичников;
 • племенных хозяйств по разведению крупного рогатого скота;
 • фермерских предприятий, которые содержат лошадей, кроликов или других животных;
 • свалок пищевых отходов;
 • черты города или в сельской местности, где население занимается разведением домашнего скота;
 • предприятий, которые работают в сфере деревообработки и нуждаются в утилизации отходов.

Принцип работы оборудования для производства гуминового удобрения

Каждая емкость данного типа дополнительно оборудуется специальным клапаном для стравливания метана, который образуется в процессе переработки отходов. Также биоактиватор имеет крышку. Через нее происходит закладка подготовленного сырья в пропорции 1:1 с водой. Также чтоб ускорить процесс производства удобрения, каждая емкость оснащена мощными ТЭНами.

Процесс переработки гуминовых удобрений

На протяжении 24-48 часов в биоактиваторе нужно поддерживать стабильную температуру на уровне 50-60°С. По истечении этого термина процесс становится термически стабильным. Также чтоб получить качественный продукт, необходимо постоянно перемешивать смесь. Это нужно делать каждые 6 часов, что препятствует образованию корки, которая негативно влияет на процесс переработки отходов.

В среднем гниение биомассы продолжается 2-3 недели. Определить завершение этого процесса можно, если прекращается поступление метана в накопительную емкость. Полученное жидкое гуминовое удобрение можно разливать по банкам и использовать по назначению.

Характеристики линии для производства

Мини-завод для производства жидких гуминовых удобрений может работать на основе готового комплекта оборудования. На рынке популярны агрегаты «БУГ» разной мощности. Они обладают следующими характеристиками:

Био установка по производству удобрения

 • стоимость – от 99 до 770,4 тыс. руб.;
 • объем биоактиватора – 0,5-12 куб. м;
 • вместительность газгольдера – 1-2 куб. м;
 • объем загрузки сырья на сутки (в пропорции 1:1 с водой) – от 50 до 2400 л;
 • суточный выход биогаза – 1-12 куб. м.;
 • расход электроэнергии за 24 часа – от 2 до 40 кВт;
 • необходимая площадь для установки биоактиватора – от 3 до 50 кв. м.

Такой мини-завод может работать на базе производственного помещения или на улице. На каждом агрегате «БУГ» присутствует многослойная теплозащита. Также оборудование оснащено приборами для автоматизации процесса подогрева. Привод перемещения субстрата может быть электрическим или ручным.

Бизнес-план

Завод данного типа можно укомплектовать самостоятельно, используя самое простое оборудование. Для этого нужно купить:

 • большие емкости объемом от 2 куб. м – 500-600 долларов;
 • ТЭН и клапаны – 100-200 долларов;
 • подключение электродвигателей – 300 долларов;
 • всего получается – 1100 долларов.

Бизнес план по производству гуминовых удобрений

Также существуют поточные расходы:

 • пластиковая тара (за 1000 штук) – 60 долларов;
 • этикетки (за 1000 штук) – 30-40 долларов;
 • заработная плата рабочих – 5-6 долларов за 1 час.
Читайте также:  Франшиза велокофейни — MY COFFEE BIKE

Цена такого жидкого гуминового удобрения составляет 5-6 долларов за бутылку. Такой завод небольшой мощности полностью окупится примерно через 1,5-2 месяцев.

Высококачественные гуминовые препараты торговых марок «ЭКОР», «ЭКОР–К»

+7 (4862) 74-06-08
Karachevskoye Shosse 79, Oryol

+7 (920) 823-23-00
Bolshaya Semyonovskaya 40, Moscow

“EKOR”, “EKOR-K” high-quality humic preparations

ЗАЯВКА НА ПРАЙС-ЛИСТ

ЗАЯВКА НА ПРАЙС-ЛИСТ

ЗАЯВКА НА ПРАЙС-ЛИСТ

ЗАЯВКА НА ПРАЙС-ЛИСТ

ЗАЯВКА НА ПРАЙС-ЛИСТ

ЗАЯВКА НА ПРАЙС-ЛИСТ

О НАШЕЙ КОМПАНИИ:

Группа компаний «ЭКОР» (ГК «ЭКОР») основана в 1998 году. Президент и основатель ГК «ЭКОР» Косьяненко Геннадий Николаевич.
Компания занимается разработкой и внедрением в промышленную эксплуатацию инновационных, экономически эффективных и экологических чистых технологий для предприятий агропромышленного комплекса. Одним из основных инструментов наших технологий является применение на практике препаратов собственного производства, основой которых являются гуминовые вещества – органические соединения сложной физико-химической структуры, которые обладают большим спектром биологического действия. Производимые препараты под зарегистрированными торговыми марками «ЭКОР», «ЭКОР-К».
Технологии ГК «ЭКОР» активно используются предприятиями РФ, ЕС, Украины, Казахстана, Азербайджана, Бразилии и т.д., их применение позволяет участникам рынка существенно снизить себестоимость производства, увеличить количественные и качественные показатели выпускаемой продукции, реализовать на практике мероприятия по воспроизводству и повышению эффективности использования земельных и других природных ресурсов.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ПРЕПАРАТОВ И ДОБАВОК:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ И УДОБНЫМ СПОСОБОМ!

НАШИ ПРЕПАРАТЫ И ДОБАВКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ОТРАСЛЯХ:

Растениеводство

Для предприятий и владельцев личных подсобных хозяйств занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур, разработана и реализована на практике эффективная технология, где в качестве одного из основных её инструментов является применение экологически чистого препарата – Гумат Калия «ЭКОР».

Животноводство и птицеводство

Специалистами ГК «ЭКОР» разработана новая кормовая добавка для сельскохозяйственных животных и птицы на основе Гумата Калия «ЭКОР». Применяется для увеличения продуктивности, повышения естественной резистентности организма, нормализации обменных процессов и репродуктивной функции у сельскохозяйственных животных и птицы.

Утилизация органических отходов

Для утилизации органических отходов в птицеводстве специалистами ГК «ЭКОР» разработана и внедрена в промышленную эксплуатацию технология, позволяющая за 72 часа перевести птичий помёт из III класса степени опасности отхода в IV класс и сделать птичий помёт высокоэффективным органическим удобрением.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ И УДОБНЫМ СПОСОБОМ!

ГУМАТ КАЛИЯ «ЭКОР»

Универсальный препарат нового поколения, основой которого являются гуминовые вещества – органические соединения сложной физико-химической структуры, которые обладают большим спектром биологического действия, экологически чистый и безопасен в применении.
Препарат изготовлен из низинного торфа по уникальной технологии, основными элементами технологической линии по производству являются диспергаторы и паровые реакторы. При прохождении исходной пульпы через реактор происходит формирование коллоидного раствора из торфа, при этом синхронно протекают процессы экстракции, растворения, дезинтеграции клеточных структур, деструкция целлюлозы с последующей рекомбинацией на молекулярном уровне. Процесс протекает на фоне низкой температуры, ускорителем переработки является диспергация. За счёт уникального разработанного технологического подхода происходит сохранение и накопление природных биологически активных веществ, микро и макроэлементов, которые стабилизируются за счёт отрицательно заряженной гумусовой кислоты.

КОРМОВАЯ ДОБАВКА «ЭКОР-К»

Экологически чистый ветеринарный препарат природного растительного происхождения, содержащий соли гуминовых кислот, гематомелановые и фульво кислоты, аминокислоты, пептиды, полисахариды, микро- макроэлементы (в частности, кальций и фосфор), ферменты, белки, витамины, столь необходимые для животных и птиц. Применение препарата стимулирует процессы образования, развития и созревания клеток крови – лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, синтез белков крови и использование глюкозы тканями организма, как следствие, наблюдается достоверное повышение уровня суточных надоев у коров, приростов массы тела у телят, поросят и ягнят
Препарат представляет собой жидкость тёмно-коричневого цвета, изготовлен из низинного торфа по уникальной технологии, основными элементами технологической линии по производству являются диспергаторы и паровые реакторы.

ГУМАТ КАЛИЯ «ЭКОР» марки Г
Утилизация органических отходов

Для решения этой задачи разработана и внедрена в промышленную эксплуатацию технология, позволяющая за короткое время (от 72 часов) перевести птичий помёт из III класса степени опасности отхода в V класс и сделать птичий помёт высокоэффективным органическим удобрением.
Главная ценность технологии – между функциональными группами препарата ЭКОР и птичьим помётом удалось запустить реакции ионного обмена, комплексообразования, донорно-акцепторного взаимодействия с образованием слоистого полимера.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ И УДОБНЫМ СПОСОБОМ!

Оцените статью
Добавить комментарий